Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Produkty   »   Apteczki
Apteczki

Właściwie wyposażona i profesjonalnie zainstalowana apteczka obsługiwana przez osoby po szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy zapewni możliwość szybkiej i właściwej reakcji pracowników po wypadku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zestawy pierwszej pomocy

Zestawy pierwszej pomocy

Apteczki zakładowe

Apteczki zakładowe

Apteczki samochodowe

Apteczki samochodowe

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!