Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Przeglądy i czynności konserwacyjne   »   Przeglądy przeciwpożarowych klap odcinających
Przeglądy przeciwpożarowych klap odcinających

Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone są do zamykania przewodów wentylacyjnych w celu utworzenia przegrody uniemożliwiającej przedostanie się ognia, gorących gazów oraz dymu do strefy nieobjętej pożarem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowe klapy odcinające stanowią urządzenie przeciwpożarowe. W związku z powyższym należy podawać ją przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających przeprowadzany jest pod katem poprawności działania i współpracy z systemem sygnalizacji pożarowej. Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu.

Wykonanie przeglądu przeciwpożarowych klapy odcinających jest potwierdzane:

  • Protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • Wpisem do książki eksploatacji systemu sygnalizacji pożarowej sterującego klapami.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!