Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Pozostałe usługi   »   Systemy rejestracji czasu pracy (RCP)
Systemy rejestracji czasu pracy (RCP)

System rejestracji czasu pracy (RCP) umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu:

  • wzrost dyscypliny wśród pracowników;
  • kontrola spóźnień i wcześniejszych wyjść z pracy;
  • oszczędności wynikające z obniżenia kosztów pracy;

Zasada działania systemu:

Pracownik po przyjściu do pracy przykłada kartę do czytnika. Od tego momentu liczony jest jego czas pracy. Każde użycie karty jest odnotowywane przez system jako tzw. „rejestracja”. W trakcie rejestracji numer karty, aktualna data, czas i tryb pracy są zapisywane w buforze rejestratora. Dane te są przechowywane w rejestratorze do czasu przeniesienia ich na komputer przez oprogramowanie zarządzające systemem. Biorąc pod uwagę dużą pamięć rejestratora system działa poprawnie nawet po zerwaniu komunikacji z komputerem na dłuższy czas (np. uszkodzenie kabla łączącego komputer z rejestratorem). Po przywróceniu komunikacji dane z rejestratora zostaną przesłane do komputera zwalniając pamięć rejestratora. Wychodząc z pracy pracownik ponownie przykłada kartę do rejestratora naciskając wcześniej przycisk „wyjście”. Można też użyć dodatkowego czytnika który rejestruje tylko wyjścia z pracy (wchodząc przykładamy kartę do rejestratora, wychodząc do dodatkowego czytnika). Jeżeli w trakcie pracy pracownik musi opuścić zakład pracy w celach służbowych, rejestruje to na rejestratorze używając klawiszy „Wyjście służbowe/Wejście służbowe”.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!