Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Regulacje prawne   »   Przepisy BHP
Przepisy BHP

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

icon-pdfPobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

icon-pdfPobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462)

icon-pdfPobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

icon-pdfPobierz dokument

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279)

icon-pdfPobierz dokument

Do otworzenia dokumentów niezbędna jest przeglądarka plików PDF

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!