Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Ewakuacja, oznakowanie i wyposażenie obiektów   »   Oznakowanie obiektów i pomieszczeń znakami bezpieczeństwa
Oznakowanie obiektów i pomieszczeń znakami bezpieczeństwa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) mają obowiązek oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami szereg elementów z zakresu ochrony przeciwpożarowych dotyczących m.in. ewakuacji, podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, dróg pożarowych.

Nasza firma dokonuje wizji lokalnej wskazanego obiektu, podczas której ustala ile oraz jakiego rodzaju elementy wymagają oznakowania. We własnym zakresie zapewniamy znaki zgodne z Polskimi Normami i umieszczamy je w obiekcie zgodnie z zasadami Polskich Norm.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!