Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Przeglądy i czynności konserwacyjne   »   Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest urządzeniem przeciwpożarowym. W związku z tym należy podawać ją przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zlecane firmie FireCrow są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP.

Głównym celem przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest badanie natężenia oświetlenia oraz czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:

  • dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu;
  • Polskiej Normy PN-EN 50172:2005.

Wykonanie przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest potwierdzane:

  • Protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • Wpisem do dziennika eksploatacji urządzenia.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!