Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Przeglądy i czynności konserwacyjne   »   Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych
Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

Drzwi i bramy pożarowe pełnią bardzo ważną funkcję podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Umożliwiają sprawną ewakuację z pomieszczeń w których przebywają ludzie. Jednocześnie zabezpieczają pozostałe części przed szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru.
Drzwi i bramy przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami są urządzeniem przeciwpożarowym w związku z tym należy je poddawać czynnością konserwacyjnym i przeglądowi, nie rzadziej niż raz lub dwa razy do roku.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:

  • dokumentacji techniczno-ruchowej producenta drzwi lub bramy;
  • wpisem do książki eksploatacji (jeśli drzwi lub brama jest sterowane przez SSP);

Wykonanie przegląd systemu sygnalizacji pożaru jest potwierdzane:

  • Protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • Wpisem do książki eksploatacji urządzenia;

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!