Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Dokumentacja   »   Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, zawierający analizę warunków budowlanych, procesu technologicznego z uwzględnieniem występujących zagrożeń, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, ustaleń organizacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz sposobów prowadzenia ewakuacji.

Konieczność zapewnienia i wdrożenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wymagane przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla obiektów lub ich części, jeżeli:

  • kubatura przekracza 1000 m3 w budynkach użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.), zamieszkania zbiorowego (np. hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki), produkcyjnych, magazynowych;
  • kubatura przekracza 1500 m3 dla budynku inwentarskiego;
  • występuje strefa zagrożenia wybuchem;

Wykonana przez naszą firmę instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest w pełni dostosowana do wymogów stawianych przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz sporządzana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!