Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Pozostałe usługi   »   Świadectwa energetyczne
Świadectwa energetyczne

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem lokalu lub budynku. Określa ilość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwa są sporządzane dla budynków oddawanych do użytkowania, sprzedawanych, wynajmowanych, a także w budynkach istniejących, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. Podstawą prawną wprowadzania świadectw energetycznych jest Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, wdrażająca Dyrektywę unijną EPBD, dotycząca efektywności energetycznej budynków.

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest dokumentacja techniczna budynku zawierająca opracowania:

  • architektoniczno-budowlane;
  • instalacji sanitarnych;
  • instalacji elektrycznych (dla budynków użyteczności publicznej);

Z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego zwolnione są budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, niemieszkalne służące gospodarce rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!