Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Szkolenia   »   Szkolenia PPOŻ.
Szkolenia PPOŻ.

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utrata zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia nakład obowiązek szkolenia zakresu ochrony przeciwpożarowej pracowników muzeum.

Powszechnie obowiązujące przepisy nie stawiają wprost obowiązku prowadzenia innych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Z doświadczenia jednak wiemy, że szkolenia jest to najtańszy, a jednocześnie najbardziej efektywny sposób przekazywania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uświadamiania o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek jego wystąpienia.

W ramach szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizujemy:

 1. szkolenie wstępne i okresowe:
  • w terminach adekwatnych do szkoleń bhp;
  • w ramach obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.));
 2. szkolenie wdrażające instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:
  • po wprowadzeniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • w ramach obowiązku wdrażania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719));
 3. szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników:
  • po wyznaczeniu oraz w ustalonych terminach;
  • w ramach obowiązku zapewnienia  szkolenie ww. pracowników uwzględnionych rodzaj i poziom występujących zagrożeń (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.));
 4. szkolenie dla właścicieli, zarządców, użytkowników odpowiedzialnych za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
  • podstawowe oraz aktualizujące po zmianach wprowadzonych do powszechnie obowiązujących przepisów;
  • w ramach odpowiedzialności nałożonej Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

Zakres szkoleń jest dostosowany do rodzaju szkolenia, specyfiki danej grupy i obiektu, możliwych zagrożeń. W zależności od potrzeb mogą być poszerzone o cześć praktyczną z posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej to poprawa bezpieczeństwa pożarowego i zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!