Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Dokumentacja   »   Audyty BHP
Audyty BHP

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.

Obowiązujące przepisy bhp nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną, roszczeniami poszkodowanych i ich rodzin.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również w usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Zakres audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

  • warunków pracy;
  • pracy komisji BHP;
  • funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;
  • sposobu zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia;
  • oceny ryzyka zawodowego;
  • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • rejestrów wypadów przy pracy i wprowadzonych działań prewencyjnych;
  • prawidłowości stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej;

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!