Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Przeglądy i czynności konserwacyjne   »   Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru (SSP)
Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru (SSP)

Ze względu na bardzo dużą rozległość oraz mnogość funkcjonalności systemu sygnalizacji pożaru, zaleca się podzielenie przeglądu i konserwacji na cztery etapy. Podczas każdego przeglądu wykonujemy test ok. 25% elementów systemu. Dzięki czemu cały system jest poddany czynnością konserwacyjnym i przeglądowi, nie rzadziej niż raz w roku.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:

  • dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu;
  • specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006;

Wykonanie przegląd systemu sygnalizacji pożaru jest potwierdzane:

  • Protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • Wpisem do książki eksploatacji urządzenia;

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!