Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Pozostałe usługi   »   Systemy kontroli dostępu (KD)
Systemy kontroli dostępu (KD)

Systemy kontroli dostępu (KD) umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione. Systemy te dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danej strefie(pomieszczeniu).

Dobrze zaprojektowany system umożliwia:

  • organizację ruchu osobowego na terenie obiektu;
  • zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu;
  • zredukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji;
  • uzyskanie danych o poruszaniu się osób po obiekcie;
  • dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku;
  • zwiększenie dyscypliny pracowników;
  • obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcję personelu ochrony fizycznej;

Zintegrowanie systemu kontroli dostępu z systemem zarządzania budynkiem (BMS) zapewnia wykorzystywanie danych o ilości osób przebywających w pomieszczeniach w celu sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem. Standardowe drzwi z kontrolą dostępu są wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych, przyciski ewakuacyjne, przyciski wyjścia, zaczepy elektromagnetyczne, kontakty magnetyczne. W chwili wystąpienia alarmu pożarowego w jakiejkolwiek strefie, system SAP musi automatycznie zwolnić drzwi na drogach ewakuacji w danej strefie. Wyjście z pomieszczeń może odbywać się przy pomocy awaryjnych przycisków wyjścia. W większości systemów do obsługi przewiduje się zainstalowanie stacji komputerowej PC, na której realizowana jest wizualizacja systemu KD oraz bieżąca obsługa systemu tzn. drukowanie raportów, przyznawanie/zmiana dostępów, blokowanie przejść, rejestracja zdarzeń oraz czasu pracy itd.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!