Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Przeglądy i czynności konserwacyjne   »   Przeglądy dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
Przeglądy dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) jest urządzeniem przeciwpożarowym.  Jego podstawowym zadaniem jest ostrzeganie o zagrożeniu przeciwpożarowym występującym w obiekcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami DSO, należy podawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. W zależności od typu zainstalowanego systemu, należy podawać cały system czynnością konserwacyjnym i przeglądowi, nie rzadziej niż raz lub dwa razy do roku.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:

  • dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu;
  • Polska Norma PN-EN 60849:2001P;

Wykonanie przegląd systemu sygnalizacji pożaru jest potwierdzane:

  • Protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • Wpisem do książki eksploatacji urządzenia;

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!