Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Ewakuacja, oznakowanie i wyposażenie obiektów   »   Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów mają obowiązek wyposażenia ich w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.

FireCrow oferuje wyposażenie obiektów w gaśnice oraz spełnienie wszystkich wymogów powyższego rozporządzenia co do ich ilości, rodzaju, miejsca umieszczenia.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!