Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Przeglądy i czynności konserwacyjne   »   Przeglądy i konserwacje gaśnic
Przeglądy i konserwacje gaśnic

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do zaleceń producentów tych urządzeń.

Wykonanie przeglądu gaśnic jest potwierdzane protokółem z czynności oraz etykietą kontrolną na każdej gaśnicy.

Nasi konserwatorzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz certyfikaty ukończenia kursu konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego wydane przez CNBOP-PIB.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!