Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Regulacje prawne   »   Ustawy i rozporządzenia
Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

icon-pdfPobierz dokument

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
(Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

icon-pdfPobierz dokument

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704)

icon-pdfPobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

icon-pdfPobierz dokument

Do otworzenia dokumentów niezbędna jest przeglądarka plików PDF

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!