Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Przeglądy i czynności konserwacyjne   »   Przeglądy systemów oddymiania i przewietrzania grawitacyjnego
Przeglądy systemów oddymiania i przewietrzania grawitacyjnego

Urządzenia oddymiające powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przegląd oraz konserwacja obejmuje w szczególności sprawdzenie wszystkich elementów systemu, pełen test działania oraz w przypadku połączenia z systemem sygnalizacji pożarowej test prawidłowości współdziałania tym z systemem. Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu.

Wykonanie przeglądu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest potwierdzane:

  • Protokółem z przeprowadzonych czynności;
  • Wpisem do książki eksploatacji urządzenia.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!