Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Pozostałe usługi   »   Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej (SSP) jest:

 • wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium;
 • zaalarmowanie obsługi o zagrożeniach pożarowych;
 • odpowiednie wysterowanie urządzeń technicznych odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową budynku (system wentylacji bytowej i pożarowej);
 • wysterowanie sygnalizatorów optyczno-akustycznych;
 • wysterowanie nadajnika monitoringu pożarowego dla przesłania sygnałów alarmowych do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej;
 • monitoring wszystkich elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynku;

Przykładowe funkcje wykonawcze i monitorujące systemu SSP:

Funkcje sterujące:

 • sterowanie wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej;
 • sterowanie klap pożarowych;
 • sterowanie systemem DSO;
 • odcięcie zewnętrznych źródeł dźwięku;
 • sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego;
 • sterowanie bramami, szlabanami;
 • zwolnienie kontroli dostępu na drogach ewakuacji;
 • sterowanie innymi urządzeniami zgodnie z algorytmem pożarowym;

Funkcje monitorujące:

 • monitoring otwarcia/zamknięcia wszystkich klap pożarowych w budynku;
 • monitoring stanu centralek oddymiania grawitacyjnego;
 • monitorowanie zasilaczy modułów i klap;
 • monitoring elementów instalacji hydrantowej;
 • monitoring zamknięcia drzwi dymoszczelnych;

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!